Vystavené fotografie sú dostupné ako dekorácia interiérov v tlačenej podobe. Tlač vo výstavnej kvalite pomocou pigmentových atramentov na špičkové papiere bez obsahu kyselín zaručuje farebnú stálosť obrazov na desaťročia. Výtlačky sú číslované a podpísané autorom.

Ponúkané formáty od rozmeru 20x30 cm do rozmeru 120x80 cm, po dohode aj väčšie. V ponuke sú tiež fotografie na plátno. Fotografie sa dodávajú bez rámu, alebo zarámované v elegantných matných čiernych rámoch s matnou paspartou s krémovým jadrom. Rámy z materiálu hliník alebo drevo s obyčajným, alebo antireflexným sklom. Pri väčších formátoch sú fotografie kašírované na hliníkovú podložku Alu-Dibond. Fotografie na plátno sa dodávajú nezarámované v zrolovanom stave, alebo natiahnuté na drevený rám.

S otázkami ohľadom konkrétnych formátov a cien ma kontaktujte na e-mailovej adrese stano@acom.sk.

Predajné výstavy:

Predajňa Kniha, Tatranská Lomnica


The exhibited photographs are available for interior decoration in printed form. Exhibition quality printing with pigment inks on high-acid-free paper ensures color image stability for decades. Prints are signed and numbered by author.

Available sizes from 20x30 cm up to 120x80 cm. In agreement even greater. Photos on canvas also available. Pictures are delivered without a frame, or framed in elegant matt black frames with matted mount with creamy core. Frames made of aluminum or wood, plain or anti-reflective glass. For larger formats are photos mounted onto an aluminum underlay Alu-Dibond. Photographs on canvas are delivered unframed in rolled condition, or stretched on a wooden frame.

For questions about specific formats and prices, contact me at e-mail address stano@acom.sk.

Sales exhibitions:

Bookstore, Tatranská Lomnica